Intern

Her bygger queer århus ny hjemmeside

Kontakt: info[snabela]queeraarhus.dk

Aarhus, 10. februar 2011

Reklame!

Så har vores henvendelse til folkeuniversitetet båret frugt. Onsdage i marts 2011 er der kursus i queerteori på kvindemuseet i Aarhus. Læs mere på folkeuniversitetets hjemmeside.

Århus, 9. august 2010

Opdatering:

Desværre blev vores kursus på Folkeuniversitetet ikke til noget i første omgang. Der var ellers linet et godt program op, som vi selv glædede os meget til at deltage i. Men da det kom til stykket, var der flere af oplægsholderne der alligevel ikke kunne. Vi forsøger igen til Folkeuniversitetets forårssemester 2011. Hold øje med Folkeuniversitetets brochure eller send os en mail - så holder vi dig orienteret.

Men når vi ikke kan blive undervist på Folkeuniversitetet, må vi jo læse selv. I efteråret vil vi foreløbig læse Judith Butlers "Gender Trouble". Næste gang vi mødes bliver den 2. september. Kontakt os, hvis du vil læse med.

Århus, 10. april 2010

Queer Århus er en broget flok mennesker af vidt forskellig køn, alder og nationalitet. Vi arbejder på at udbrede kendskabet til queerteori, ikke mindst internt i vores egen gruppe. Vi er ikke tilknyttet noget bestemt politisk parti, men hører til på venstrefløjen. Vi er ikke enige om alting, men vi holder sammen om en nogenlunde konsekvent socialkonstruktivistisk indfaldsvinkel, når vi skal forstå problemer i samfundet.

For øjeblikket samarbejder vi med Folkeuniversitetet og Kvindemuseet om at få en foredragsrække om queer og queer-relaterede emner op at stå. Det kommer til at foregå til efteråret. Vend tilbage hertil senere for nærmere oplysninger.